CÁC ẤN PHẨM MARKETING KHÁC

Bất kỳ doanh nghiệp nào khi đưa sản phẩm – dịch vụ tiếp cận với thị trường và khách hàng đều rất cần những bộ công cụ và tài liệu marketing chuyên nghiệp.

LeTrading cung cấp đồng bộ và trọn gói tất các ấn phẩm marketing như:

– Tài liệu bán hàng

– Brochure

– Bao bì

– Catalogue

– Kỷ yếu

Nộp hồ sơ ứng tuyển


    X