Sau thành công của Hợp đồng sản xuất đồng phục năm 2021, Công ty TNHH LeTrading Việt Nam tiếp tục là nhà sản xuất độc quyền trên phạm vi toàn quốc cung cấp đồng phục năm 2022 cho Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm...

Nộp hồ sơ ứng tuyển


    X